Painted Skin (2008)

Painted Skin Netflix Full Movie

Plot Summary : Painted Skin is based on one of Pu Songling's classic short stories in Strange Stories from a Chinese Studio. Zhou Xun stars as Xiao Wei, a fox spirit that feasts on human hearts in order to maintain her lovely, youthful appearance. When General Wang Sheng (Chen Kun) 'rescues' her from a band of bandits and brings her home, trouble brews as the demon falls in love with the general.
Genre : Fantasy, Action, Drama, Thriller,
Stream Now!  Download
Company: Golden Sun Films
Country : China
Release Date: 25 September 2008
Language : 普通话
Runtime : 103 min

Casts : Donnie Yen (Pang Yong), Zhou Xun (Xiao Wei), Chen Kun (General Wang Sheng), Zhao Wei (Pei Rong), Sun Li (Xia Bing), Qi Yuwu (Demon / Xiao Yi), Jin Song (Gao Xiang), Ada Liu Yan (Patroness), Wen Yang (Tong Tou), Li Qi-Long (Wu Zhao), Jin Liang (Waiter), Xiao Cong (Jing Ping), Yeerjiang Mahepushen (Bandit chief), David Liang Kai-Di (Xia Huo Xiang), Michael Tan An-Ye (Da Dao), Qi Yun-Peng (Mo Zhui), Zhao Chang-Zhou (Jing An), Qu Da-Lei (Ding Yi), Hon Jan-Wa (Fortune teller), Dai Xiao-Yi (Young lady),

Painted Skin poster

>>> Watch Painted Skin Full Streaming HD 720p<<<

Good news, Painted Skin full film is available for free. Want to know how to watch Painted Skin on HD Quality? check this out on this site to watch it online.
Free signup required to stream or download Painted Skin full movie HD. after registering, you will be able to stream or download Painted Skin full movie HD from your Desktop pc, Laptops, or mobile devices.

Follow this instruction to Watch Painted SkinFull Movie Online Streaming :

1. Click Here
2. Create Free Account on new pop up windows & you will be re-directed to Painted Skin full movies !!
And last.. enjoy to watch Painted Skin online streaming.